Raspalls TAULES DE TREBALL

Gran sol·lució al recolçament i guiat de diferents objectes como poden ser vidres, panells de fusta, tubs metàl·lics, component electrònics, etc.Facilitat de col·locació i gran durabilitat.