Raspalls LLISTÓ

Raspalls llistó per a aplicacions com recolçament, lliscament, guia o frenat d'objectes.

Raspall llistó base fusta

Raspall Llistó a Mida

Si el que necessita és guiar o frenar en línies de producció, netejar superfícies, lliscar o donar ...
Raspalls llistó amb guia

Raspalls Llistó amb Guia

El nostre sistema de raspall llistó amb guia és molt útil en aquelles instal·lacions on es requereixi ...
Raspall per a vidre

Raspall Llistó per a vidre

Els raspalls llistó per a cants de vidre són una bona solució per a segellar espais en finestres i portes de ...