Rentar

 

En sectors com l'alimentari, hortofrutícula, solar, de l'automòbil, i molts més, el procés de rentada és un dels més habituals.

Mitjançant els nostres raspalls cilíndrics, de llistó o de plomes d'estruç, la neteja es realitza d'una manera efectiva.

Segons el procés al qual vagi sotmès el raspall, el nostre Departament Tècnic l'assessorarà sobre els millors materials a utilitzar.