Obturació per a portes i finestres

Un cop instal·lats elements com a portes i finestres, poden quedar obertures que faciliten l'entrada d'aire, soroll, llum, pols i brutícia i fins i tot insectes i rosegadors.

Per a evitar aquestes fugues, els raspalls tipus strip, flexibles o llistó obturen aquests espais d'una forma ràpida i econòmica.

En la nostra gamma estàndard, les fibres tenen tractament anti UV i també disposem de fibres ignífugues i amb certificats segons normativa de fums i focs.

Productes relacionats

Raspall Strip Flexible

A l'igual que la gamma estàndard del raspall strip, el raspall Strip Flexible és una gran ...

Raspall Flexible per a Ranures

Disposem de diversos models d'aquest raspall flexible per a ser inserit en ranures. Mitjançant la seva base de cautxú ...

Raspall Llistó a Mida

Si el que necessita és guiar o frenar en línies de producció, netejar superfícies, lliscar o donar ...

Raspalls Llistó amb Guia

El nostre sistema de raspall llistó amb guia és molt útil en aquelles instal·lacions on es requereixi ...

Raspall Llistó per a vidre

Els raspalls llistó per a cants de vidre són una bona solució per a segellar espais en finestres i portes de ...

Sectors relacionats

Raspalls Arts Gràfiques

Un guiat de paper correcte és fonamental per a evitar possibles arrugues i això s'aconsegueix mitjançant ...

Aplicacions relacionades

Escales Mecàniques

  Per prevenir la caiguda d'elements no desitjats en els buits que queden en els laterals de les escales mecàniques ...

Tancaments de Piscines

Per a segellar hermèticament els panells mòbils de les piscines cobertes, és imprescindible la instal·lació de ...