Raspall per al pas d'elements i cables

Fent una instal·lació amb els nostres raspalls tipus strip, flexible o llistó, es pot aconseguir una ...